Langhoornbijen - Eucera: 2 soorten in Nederland
Gewone langhoornbij - Eucera longicornis
Geelbruinachtig behaarde (snel verblekend) bijen.
Vrouwtjes: hebben brede haarbanden waarvan alleen die van het 4e tergiet doorloopt (volledig is).
Vliegperiode: eind mei - eind juli. Bloembezoek: heggewikke, vogelwikke, rode klaver, witte kaver, gewone rolklaver, veldlathyrus, boslathyrus, aardaker. Nesten: in de grond. Voorkomen: Voornamelijk Zuid-Limburg; verder zeldzaam.
 
Vrouwtje op boslathyrus