Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae
Grote (12-14 mm), vrij slanke, zwarte bijen met dubbele haarbanden op het achterlijf. Vrouwtje: haarbanden okergeel
Vliegperiode: eind mei-begin september. Bloembezoek: allerlei bloemen. Nesten: in de grond. Voorkomen: Zuid-Limburg, daar locaal talrijk.