Kortsprietmaskerbij - Hylaeus brevicornis (m)
Bij beide geslachten is de kop min of meer rond, van boven gezien weinig versmald, en de slaap vrij breedLengte: vr & m 4- ca. 5 mm.
Vliegperiode: eind mei - augustus; Bloembezoek: allerlei planten. Vrij algemeen in de duinen en de binnenlandse zandgronden.
 
Kop mannetje