Rietmaskerbij - Hylaeus pectoralis
Beide geslachten zijn goed herkenbaar aan het puntloze, gladde en sterk glanzende 1e tergiet.Lengte: vr & m 6-8 mm.
Vliegperiode: eind mei tot eind augustus. Bloembezoek: allerlei planten. Vrij zeldzaam.