Kleine tuinmaskerbij - Hylaeus pictipes
Kleine, tamelijk glanzende bijen; 1e tergiet opzij met haarfranjes (zeer ijle haarbandjes, haarvlekken); kop min of meer rond. bij vrouwtje gezichtvlekken klein, in omtrek min of meer rond.Lengte: vr & m 4-5 mm.
Vliegperiode: eind mei tot half september . Bloembezoek: allerlei planten. Vrij zeldzaam in de Zuidelijke helft van het land.