Lookmaskerbij - Hylaeus punctulatissimus(m)
Vrij grote maskerbijen 6-9 mm. Met een sterk gepuncteerd (kleine putjes) lichaam en een relatief smal gezicht.
Vliegperiode: half juli - begin september. Bloembezoek: Vliegen uitsluitend op look soorten; vaak op ui en prei.. Nesten: holle takken en andere holtels bovende grond. Voorkomen: in hoofdzaak in het rivierengebied en in Zuid-Limburg.
Prei