Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum
Slanke bijen; vrouwtje (boven donker gekleurd ) en mannetjes (ondervaak deels rood); achterranden rugsegmenten doorschijnend.Vrouwtje: rugzijde achterlijf sterk glanzend (gepolitoerd); lengte 8-9 mm.
Mannetje: de viltige haarbanden op 2e-4e buiksegmenten; het achterlijf is vaak ten dele roodgekleurd; labrum (bovenlip) geel to zwart; lengte 8-10 mm.
Vliegperiode: eind april - eind augustus. Bloembezoek: vele tientallen tot vermoedelijk honderden plantensoorten. Nesten: in de grond. Voorkomen: in het grootste gedeelte van het land algemeen.