Slanke groefbij - Lasioglossum fulvicorne
Zwarte bijen (6-8mm) met een min of meer rond gezicht; achterranden buiksegmenten min of meer geel doorschijnend. Vrouwtje: 2e en 3e rugsegment met vrij lange basale haarvlekken; lengte 7-8 mm.
Vliegperiode: april - september. Bloembezoek: allerlei bloem. Nesten: in de grond. Voorkomen: minder tot vrij algemeen in het zuidoostelijk deel van het land.