Gewone smaragdgroefbij - Lasioglossum leucopus
Bijen (5 mm) met duidelijke metaalglans op kop en borststuk. Vrouwtje: kop en borststuk, metaalgroen; achterlijf zwart - bruinachtig; lengte 5 mm.
Vliegperiode: april-augustus. Bloembezoek: onder meer zandblauwtje, gewoon biggenkruid, grote bevernel, muursla en akkerkers. Nesten en milieu: in de grond; foerageert onder meer langs randen van stedelijke beplantingen en bermen.Voorkomen: waarschijnlijk vrij algemeen.