Matte bandgroefbij - Lasioglossum leucozonium
Zwartachtige bijen (8-10mm); met contrasterende al dan niet onderbroken witte haarbanden en rugsegmenten met ondoorschijnende achterranden. Vrouwtje: 1e tergiet matglanzend; lengte 8-9 mm.
Vliegperiode: mei-september (oktober-november). Bloembezoek: allerlei bloemen. Nesten: in de grond. Voorkomen: algemeen, maar in zeekleigebieden buiten de steden en dorpen schaars tot zeer zeldzaam.