Langkopsmaragdgroefbij - Lasioglossum morio
Kleine (5-6 mm) bijen met een deels (kop en borststuk) groene metaalkleur en een donker achterlijf met metaalglans; kop langer dan breed.
Vliegperiode: april - sept. Bloembezoek: allerlei bloemen. Nesten: in zandige bodems. Voorkomen: verspreid over het grootste deel van het land, maar niet of veel minder in zeekleigebieden in het noordelijk gedeelte van het land.