Zesvlekkige groefbij - Lasioglossum sexnotatum
Zwarte bijen (9-11mm) met in het midden versmalde of onderbroken haarbanden; achterranden rugsegmenten niet doorschijnend; bovenkant kop en borststuk kort grijsachtig behaard; gezicht rond.
Vliegperiode: april-sept. Bloembezoek: allerlei bloemen. Nesten: in de grond. Voorkomen: n hoofdzaak in het zuidoostelijk gedeelte van het land, komt daarnaast verspreid in het land voor.