Gewone franjegroefbij - Lasioglossum sexstrigatum
Donkere, min of meer zwartbruine, schaars behaarde bijen; rugsegmenten met zwak doorschijnende achterranden. Lengte: vr 6-7 mm; m 5-7 mm.
Vliegperiode: april-sept. Bloembezoek: een groot aantal soorten. Voorkomen: vrij algemeen tot algemeen.