Glanzende bandgroefbij - Lasioglossum zonulum
Bruinachtig tot zwartachtig gekleurde, dun behaarde bijen; kop en borststuk bruingeel behaard; (7-10 mm), rugsegmenten met ondoorschijnende achterranden.
Vrouwtjes: 1e tergiet glanzend.
Vliegperiode: mei-sept. Bloembezoek: allerlei bloemen. Nesten: in de grond. Voorkomen: verspreid in het grootste deel van het land, het meeste in het zuiden.