Zilveren fluitje - Megachile leachella
Zwarte bijen met witte haarbanden; de vrouwtjes maken een hoogzoemend geluid. Vrouwtjes: buikschuier (scopa) vrijwel geheel wit; lengte10-11 mm.
Vliegperiode: jun-half augustus. Bloembezoek: gewone rolklaver, witte klaver; daarnaast op tientallen andere soorten planten. Nesten: in zandige bodems, in hoofdzaak duinhellingen; ook in dood hout en holle stengels. Voorkomen: vrij algemeen tot algemeen in de kustduinen incl. de Waddeneilanden.