Kustbehangersbij - Megachile maritima
Een grote opvallende bij; de vrouwtjes hebben een driekleurige buikschuier. Vrouwtjes: haarbanden op 2-5e tergiet duidelijk en niet onderbroken; scopa op 1e sterniet geelachtig, op 2-4e sterniet rood, op 5-6e sterniet zwart. (12-16 mm)
Vliegperiode: half juni-half augustus. Bloembezoek: op allerlei planten. Nesten: in de grond. Voorkomen: in het duin gebied vrij algemeen; in het binnenland zeer zeldzaam.
 
Mannetje te herkennen aan de verdikte achterpoot