Grote bladsnijder - Megachile willughbiella
Grote ( 12-14 mm), enigszins bruinbehaarde bijen met onderbroken haarbanden op het achterlijf; kop en borststuk geelbruin behaard. Vrouwtjes: haarbanden op rugsegment 2-5 onderbroken; buikschuier op de eerste buiksegmenten (1-4)rood, op het 5e en 6e zwart.
Vliegperiode: eind juni-half augustus. Bloembezoek: allerlei planten; vaak op vlinderbloemigen, klokjes, composieten, lavendel. Nesten: in kevergangen van dood hout, knaagt ook wel rechte gangen in verweerd of vermolmd hout of nestelen in de grond of in holle afgestorven plantenstengels. Voorkomen: vrij algemeen in het grootste deel van het land.