Klokjesdikpoot - Melitta haemorrhoidalis
 
Duidelijk behaarde bijen (10-13 mm), die in het veld het meeste doen denken aan zandbijen. De vrouwtjes met haarbandje op het einde van de tergieten en een fimbria; de mannetjes zijn lang behaard. Op het oog zijn dikpootbijen lastig van zandbijen de onderscheiden, maar in combinatie met de waardplanten wordt het een stuk eenvoudiger
Vrouwtjes:achterlijf met smalle witte haarbandjes en met oranjegeel behaarde achterlijfspunt (fimbria). Mannetje: mannetje geheel geelbruinachtig behaard.
Vliegperiode: begin juli - eind augustus. Bloembezoek: de vrouwtjes op alle inheemse en veel uitheemse soorten Campanula; de mannetjes op veel andere plantensoorten zoals: muskuskaasjeskruid, groot kaasjekruid.
Nesten: de vrouwtjes graven een nest in de grond; komen voor in tuinen waaronder stadstuinen, parken, wegbermen. Voorkomen: vrij algemeen in het grootste deel van het land. Ook waargenomen in de steden als Groningen, Schiedam en Almere.
Deze soort komt ook vrij algemeen in tuinen voor.
Ruig klokje