Kattenstaartbij - Melitta nigricans (vr)
Vrouwtje: haarbandje op het achterlijf wit; het 5e en 6e segment in het midden zwart en opzij wit behaard; 10-12 mm.
Vliegperiode: tweede helft van juli-eind augustus. Bloembezoek: grote kattenstaart; het stuifmeel is groenachtig. Nesten: zelf gegravennesten in de grond. Voorkomen: In hoofdzaak in het rivierengebied in het zuidoostelijk gedeelte van het land; komen locaal ook talrijk voor in de stedelijk omgeving.
Grote kattenstaart