Bleekvlekwespbij - Nomada alboguttata
Kop zwart, met rood gekleurde delen; Kop en borststuk van boven roodachtig grijs behaard; borststuk zwart, met rood gekleurde delen; met 4 rode strepen aan de bovenkant; achterlijf bruinrood, rugsegment 1 vooraan zwart; rugsegmenten 2 en 3 met geelwitte, zijvlekken,
rugsegment 4 met twee langwerpige vlekken die bijna een band vormen, rugsegment 5 met een middenvlek; poten grotendeels rood; lengte 7-10 mm
Vliegperiode: april - augustus. Gastheer: witbaardzandbij. Voorkomen: algemeen in het oostelijke deel van het land.