Kortsprietwespbij - Nomada fucata
Kop zwart, met roodgeel gekleurde delen: onder meer met een streep langs de binnenoogrand, tot boven de antenne-inplant;  antenne geheel geelrood; kop en borststuk lang en dicht afstaand grijsbruin tot donkergrijs behaard; borststuk zwart, einde bovenkant achterlijf met gele vlek;  1e  rugsegment zwart met een rode band; 2e-5e  zwart en met een gele band, in het midden versmald poten oranje; lengte 9-10 mm.
Vliegperiode: begin april tot begin juni en half juni tot eind augustus. Voorkomen: buiten de noordelijke provincies vrij algemeen. Gastheer: grasbij.