Roodsprietwespbij - Nomada fulvicornis
Kop zwart, met(geel-)rood gekleurde delen: onder meer de binnenoogrand tot aan de antenne; antenne roodachtig; kop en borststuk lang bruingeel behaard;  einde bovenkant borststuk met  2 gele vlekken; achterlijf zwart, met grote, gele vlekken op het 1e en 3e rugsegment en gele banden op het 4e en 5 rugsegment;  poten roodachtig; lengte 9-13mm.
Vliegperiode: 2 generaties, april - half juni en juli half augustus. Voorkomen: vrij algemeen in de zuidelijke helft van het land. Gastheer: diverse zandbijen onder meer grijze rimpelrug.