Smallbandwespbij - Nomada goodeniana
Zwarte bijen met gele (bij vr. versmalde), banden op het achterlijf en oranje poten; lengte 10-14 mm. Vrouwtjes: kop en borststuk zwart, met geelrood gekleurde delen; antenne gewoonlijk roodgeel.
Vliegperiode: half april - begin juni (2 generaties). Bloem-bezoek: onder meer paardenbloem, wilg, kool. Voorkomen: in het binnenland vrij algemeen. Gastheren: onder meer zwartbronzen zandbij, asbij, viltvlekzandbij.