Roodharige wespbij - Nomada lathburiana
Bijen met duidelijk bruinrode beharing op kop en borststuk en brede gele banden op het achterlijf.
Vliegperiode: april - mei (eind maart - begin juni). Bloembezoek: o.m. fluitenkruid, wilg, klein hoefblad, en paardenbloem. Voorkomen: vrij algemeen op de pleistocene zandgronden en in Zuid-Limburg. Gastheren: grijze zandbij en asbij.