Vroege wespbij - Nomada leucophthalma
Basiskleur achterlijf bruinrood, de randen van de tergieten aan de bovenkant vaak zwart; 2e Tergiet met 2 aan weerkanten met een grote , naar het midden  toe sterk versmalde, gele vlek; 3e tergiet 3 met twee zijvlekken die  soms een aaneengesloten gele band vormen,  4e en 5e tergiet met  een gele middenvlek.
Vliegperiode: maart-mei. Voorkomen: vrij algemeen in het oostelijk gedeelte van het land. Locaal ook in het duigebied.