Donkere wespbij - Nomada marshamella
Kop zwart, met rood(-geel) gekleurde delen; kop en borst-stuk roodachtig behaard; borststuk zwart, met gele delen met onder meer  twee vlekken op einde bovenkant borststuk; achterlijf zwart, met gele tot geelachtige  banden. De gele kleur is echter erg variabel; banden op 1e en 2e rugsegment meestal  onderbroken, de overige in het midden versmald;  poten rood; lengte 8-14 mm.
Vliegperiode: half april - half juni. Voorkomen: in het grootste deel van het land algemeen. Gastheer: onder meer meidoornzandbij.