Sierlijke wespbij - Nomada panzeri
Bruinrode bijen met rood-achtige en gele vlekken; lengte 7-11 mm. Vrouwtje: kop en borststuk zwart met rood gekleurde delen; antenne gewoonlijk rood; kop en borststuk kort, bruingeel behaard; rugsegmenten vooraan meestal met zwarte band of vlekken; 2e en 3e rugsegment met gele vlekken opzij; 4e en 5e rugsegment  met gele middenvlek.
Vliegperiode: half april - eind mei. Bloembezoek: op allerlei bloemen. Voorkomen: vrij algemeen, maar in de kustprovincies zeldzamer.Gastheer : onder meer de bosbesbij.