Heidewespbij - Nomada rufipes
Zwarte bijen met gele vlekken en of banden op het achterlijf. Lengte: vr 6-9 mm; m 7-9 mm.
Vliegperiode: half juli - half september. Bloembezoek: in hoofdzaak planten die op of nabij de hei groeien. vrij algemeen op de pleistocene zandgronden.
Gastheren: heidezandbij en kruiskruidzandbij