Geeltipje - Nomada sheppardana (vr)
Zeer kleine donker gekleurde wespbijen Lengte: v 4-7 mm; m 4-6 mm.
Vliegperiode: vliegt in twee generaties: april-juni en juli-augustus. Vrij algemeen in het oostelijk deel van Nederland. Gastheren groefbijen).