Geelzwarte wespbij - Nomada succincta
Kop zwart, clypeus met grote gele vlek, gebied tussen clypeus en facetoog met grote, driehoekige gele vlek; scapus aan onderkant geel, antenne geelrood, beide eerste leden bovenop zwart;  borststuk zwart, met geel gekleurde delen: achterlijf zwart, rugsegmenten met brede, gele banden; poten geel; lengte10-12 mm.
Vliegperiode: half april - begin juni. Gastheer: witvlekzandbij. Voorkomen: vrij algemeen op de binnenlandse zandgronden.