Wespbijen - Nomada: 43 soorten in Nederland
Wespbijen leiden een parasitaire levenswijze. Het zijn koekoeksbijen bij zandbijen (de gastheren). Door de parasitaire levenswijze zijn de soorten niet aangewezen op bepaalde stuifmeelplanten.
In het algemeen zijn de soorten zeer lastig van elkaar te onderscheiden. Alleen de voornaamste kenmerken van de vrouwtjes worden genoemd.
Door de beschrijvingen en de foto's steeds met elkaar te vergelijken is er een kans om de soorten op naam te brengen. Heel globaal kunnen wespbijen in twee groepen worden in gedeeld: soorten met rode of roodbruine basiskleur en met een zwarte.
Ook hier gaat de doelstelling verder dan het herkennen van soorten: een idee krijgen over de verscheidenheid van dit bijengelacht.