Slangenkruidbij - Hoplitis adunca
Middelgrote bijen zwarte bijen(8-13mm mannetje en vrouwtje ongeveer even groot), met een relatief kaal, glanzend en enigszins smal achterlijf met haarbandje op het einde van de tergieten. Vrouwtjes: beharing borststuk vrij kort en licht bruin, buikschuier wit; haarbandjes smal.
Vliegperiode: eind mei - eind augustus. Bloembezoek: slangenkruid. Nesten: in holten van mergelwanden, stenen, afgestorven planten-stengels en dood hout. Voorkomen: Zuid- en Midden-Limburg.
Slangenkruid