Gouden slakkenhuisbij - Osmia aurulenta
Vrij gedrongen bijen 10-12 mm met (goud geelachtige, witte, haarbandjes. Vrouwtje: oranjebruinachtige buikschuier, alleen op het achterste deel met geelachtige haarbandjes, achterlijf kort en dun behaard.
Vliegperiode: eind april - begin augustus. Bloembezoek: soorten van de vlinderbloemenfamilie, vooral op gewone rolklaver, minder vaak op slangenkruid. Nesten: in slakkenhuizen. Voorkomen: Zuid-Hollandse duinen en kalkrijke deel van de Noord-Hollandse duinen, Zuid-Limburg.