Zwartgespoorde houtmetselbij - Hoplitis leucomelana
Zwarte slanke bijen met onderbroken haarbanden. Vrouwtje: buikschuier geheel zwart, bovenkant kop en borststuk roodbruin behaard; 3e-6e rugsegment zwartbehaard; sporen zwartbruin. Lengte 7 - 9 mm.
Vliegperiode: half mei - eind augustus. Bloembezoek: allerlei planten. Vrij zeldzaam in het zuidoosten van het land en in het duingebied.