Metselbij - Osmia & Hoplitis
Osmia 12 soorten, Hoplitis 8 soorten in Nederland
Enigszins kleine tot grote bijen (8-15 mm); de beharing varieert van zeer dicht, zoals bij hommels, tot vrijwel kaal met uitzondering van haarbandjes. Het achterlijf is min of meer ovaal en niet zoals bij behangersbijen afgeplat. Net als de bij de andere buikverzamelaars hebben de voorvleugels 2 submarginale cellen die ongeveer even groot zijn. Een belangrijk onderscheidend kenmerk ten opzichte van behangersbijen is het zogenaamde hechtlapje tussen de klauwen rosse metselbij. Is een van de meest voorkomende bijen in ons land. Hij komt in de meeste tuinen voor. Deze bijen zijn roodbruin behaard het vrouwtje aanzienlijk meer dan het mannetje.