Bloedbijen - Sphecodes
20 soorten in Nederland
Kale bijen met een rood achterlijf; de bijen zijn verder zwart rood getekend met meestal een zwart uiteinde. Lengte 6 tot 14 mm. De vrouwtjes hebben nauwelijks verzamelharen. In het algemeen zijn bloedbijen zeer lastig van elkaar te onderscheiden.
De mannetjes zijn van de vrouwtjes van onder-scheiden door onder meer het aantal antennenleden (vrouwtje 12 mannetje 13).
Omdat bloedbijen moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden worden hier voorlopig 3 soorten genoemd.
Nesten: parasiteren bij groefbijen (Lasioglossum). Bloembezoek: op allerlei bloemen. Voorkomen: buiten de zeeklei- en veengebieden vermoedelijk vrij algemeen.
Bloedbijen leiden een parasitaire levenswijze. Het zijn koekoeksbijen bij groefbijen (de gastheren). Door de parasitaire levenswijze zijn de soorten niet aangewezen op bepaalde stuifmeelplanten.
In het algemeen zijn de soorten zeer lastig van elkaar te onderscheiden. Als voorbeeld worden er enkele soorten genoemd.