Grote bloedbij - Sphecodes albilabris
Voorlopige beschrijving: voor bloedbijen grote bijen tot 14 mm lang. De mannetjes zijn van de vrouwtjes van onderscheiden door onder meer het aantal antennenleden (vrouwtje 12 mannetje 13).
Vliegperiode: maart tot ca half september; de vrouwtjes overwinteren. Nesten: is koekoeksbij van de grote zijdebij (Colletes cunicularius). Voorkomen: Buiten de klei- en veen gebieden vrij algemeen; algemeen in het duingebied.