Brede dwergbloedbij - Sphecodes crassus
Vrouwtje: achterlijf rood 4e en 5e rugsegment zwart; kop boven de inplanting van de antennen duidelijk gepuncteerd; bovenkant borststuk (mesonotum) duidelijk, vrij dicht en regelmatig gepuncteerd; het 2e rugsegment fijn, maar duidelijk gepuncteerd. Lengte 6-7 mm.
Vliegperiode: eind maart - september. Bloembezoek: bezoek Zelf verzameld in groningen: op akkerkers langs een stadsbeplanting. Zeer waarschijnlijk ook op gewone berenklauw op een NS-terrein. Nesten: parasiteren bij groefbijen (Lasioglossum). Voorkomen: buiten de zeeklei- en veengebieden vermoedelijk vrij algemeen.