Pantserbloedbij - Sphecodes gibbus
Zwarte bijen met een gedeeltelijk roodachterlijf; mesonotum glanzend, grof gepuncteerd; vleugels tamelijk donker. Lengte: vr & m 7-13 mm.
Vliegperiode: eind maart - september. Bloembezoek: allerlei planten. Gastheren: groefbijen (Halictus en lasioglossum). Buiten de Zeeklei gebieden vrij algemeen.