Tubebijen - stelis: 7 soorten in Nederland
Meestal zwarte tot donkere, kale tot weinig behaarde bijen  met witte tot gele patronen op het achterlijf of rugsegmenten doorzichtige eindranden.  Lengte 3-11 mm.  Bij de 2 meest voorkomende soorten in Nederland is het achterlijf dicht gepuncteerd en zijn de achteranden van de rugsegmenten doorschijnend of met een smalle band van korte haren bezet. Bij de mannetjes is het achterlijf naar beneden gekromd.
Parasitaire bijen: koekoeksbijen bij wolbijen, metselbijen, tronkenbijen en klokjesbijen.