Gewone tubebij - Stelis breviuscula
Kleine zwarte, grof gepuncteerde bijen, met lossje witte haarbanden op einden van de sternieten; achterranden sternieten zwart; kop en borststuk grof gepuncteerd. Lengte: vr 6-7 mm; m 5-6 mm.
Vliegperiode: juni - augustus. Bloembezoek: allerlei planten. Gastheren:zwartgespoorde houtmetselbij en tronkenbij
Minder algemeen in het Zuidoostelijk deel van het land.