Geelgerande tubebij - Stelis punctulatissima

Zwarte, dun, geelbruin behaarde, sterk gepunteerde, glanzende bijen, rugsegementen met geelwit doorschijnende achterranden; 8-11mm. Vrouwtje: achterlijf vlak. Mannetje: achterlijf naar beneden gekromd.
Vliegperiode: rond eind mei - augustus. Bloembezoek: zeer uiteenlopend, geeft nauwelijks een voorkeur. koekoeksbij bij onder meer grote wolbij, verschillende soorten behangersbijen en metselbijen. Voorkomen: waarschijnlijk over het grootste deel van het land verspreid, zeer zeker in de steden.