Blauwzwarte houtbij - Xylocopa violacea
1 soort in Nederderland
Grote zwarte bijen met donkere blauwmetaalachtig getinte vleugels; de grootste bij in Zuidelijk Europa. Door de grootte en de kleur is deze bij met geen enkele andere bij te verwarren; 20- 30 mm.
Vliegperiode: top vliegperiode eind mei - begin juli. Bloembezoek: allerlei planten. Nesten: voornamelijk in dood hout. Het vrouwtje knaagt een nestgang in afgestorven, maar toch nog vast hout. Voorkomen: een zuidelijke soort die in Nederland de grens van zijn areaal bereikt en nog zeldzaam is.