Terug
40 Bijen voor starters
Behangersbijen
1 Grote bladsnijder
2 Lathyrusbij
3 Tuinbladsnijder
Bloedbijen
4 Grote bloedbij
Dikpootbijen
5 Kattenstaartbij
6 Klokjesdikpoot
Groefbijen
7 Roodpotige groefbij
8 Gew. geurgroefbij
Hommels
9 Aardhommel
10 Akkerhommel
11 Boomhommel
12 Steenhommel
13 Tuinhommel
14 Weidehommel
Kegelbijen
15 Gewone kelgelbij
Klokjesbijen
16 Grote klokjesbij
17 Kleine klokjesbij
Maskerbijen
18 Gewone maskerbij
19 Resedamaskerbij
Metselbijen
20 Blauwe metselbij
21 Gehoornde metselbij
22 Rosse metselbij
Pluimvoetbijen
23 Pluimvoetbij
Roetbijen
24 Roetbijen
Tronkenbijen
25 Tronkenbij
Sachembijen
26 Gewone sachembij
Slobkousbijen
27 Slobkousbij
Tubebijen
28 Geelgerande tubebij
Viltbijen
29 Gewone viltbij
Wespbijen
30 Gewone wespbij
Wolbijen
31 Grote wolbij
Zandbijen
32 Asbij
33 Goudpootzandbij
34 Grasbij
35 Grijze zandbij
36 Roodgatje
37 Tweekleurige zandbij
38 Viltvlekzandbij
39 Vosje
Zijdebijen
40 Wormkruidbij