Let op! de links worden als tabblad geopend
Begin vliegperiode maart (eind februari)
Groefbijen                          
Langkopsmaragdgroefbij- T
Slanke groefbij  
Hommels
Aardhommel- T                          
Boomhommel- T                          
Steenhommel- T                          
Tuinhommel- T                          
Weidehommel- T                          
Wilgenhommel
Metselbijen                          
Gehoornde metselbij R2 TB                        
Sachembijen                          
Gewone sachembij- TB                          
Wespbijen                          
Vroege wespbij                          
Zandbijen                          
Asbij- T
Gewone dwergzandbij- T                          
Grasbij- T                          
Grijze rimpelrug- T                          
Grijze zandbij                          
Roodbuikje                          
Roodgatje- T                          
Tweekleurige zandbij- T                          
Vosje- T                          
Vroege zandbij                          
Wimperflankzandbij
Witbaardzandbij- T
Zwart-rosse zandbij
Zijdebijen                          
Grote zijdebij                          
Begin vliegperiode april
Bloedbijen Verschillende soorten bloedbijern komen in tuinen voor
Brede dwergbloedbij                          
Dikkopbloedbij                          
Grote bloedbij                          
Pantserbloedbij                          
Groefbijen                          
Berijpte geurgroefbij
Gewone franjegroefbij- T                          
Gewone geurgroefbij- T                          
Gewone smaragdgroefbij- T                          
Parkbronsgroefbij- T                          
Roodpotige groefbij- T                          
Zesvlekkige groefbij                          
Hommels                          
Akkerhommel- T                          
Grashommel R2- T                          
Grote koekoekshommel- T                          
Moshommel R3                          
2-kleurige koekoekshom.- T                          
Veenhommel                          
Veldhommel - T                          
Zandhommel R3                          
Houtbijen                          
Blauwzwarte houtbij - T                          
Metselbijen                          
Blauwe metselbij R2 TB                          
Rosse metselbij- TB                          
Rouwbijen                          
Bruine rouwbij - R3- TB                          
Wespbijen -- (In tuinen kunnen 10-15 soorten voorkomen)
Bleekvlekwespbij                          
Donkere wespbij                          
Geelschouderwespbij                          
Geeltipje                          
Geelzwarte wespbij                          
Gewone dubbeltand                          
Gewone kleine wespbij                          
Gewone wespbij                          
Kortsprietwespbij                          
Roodharige wespbij                          
Roodsprietwespbij                          
Roodzwarte dub.tand                          
Sierlijke wespbij                          
Smalbandwespbij                          
Zandbijen                          
Bosbesbij
Bremzandbij
Ereprijszandbij
Fluitenkruidbij
Geriemde zandbij- R1    
Goudpootzandbij- T
Meidoornzandbij- T
Viltvlekzandbij- T                          
Witkopdwergzandbij                          
Zwartbronzen zandbij T                          
Begin vliegperiode mei
Behangersbijen                          
Gewone behangersbij- TB                          
Grote bladsnijder- TB                          
Lathyrusbij - R2- TB                          
Tuinbladsnijder- TB                          
Ertsbijen                          
Cyaanbij                          
Groefbijen                          
Biggenkruidgroefbij                          
Breedbandgroefbij - R1                          
Glanzende groefbij- T                          
Glanzende bandgroefbij- T                          
Matte bandgroefbij- T                          
Hommels                          
Gewone koekoekshommel                          
Heidehommel - R3                          
Klokjesbijen                          
Grote klokjesbij - TB                          
Ranonkelbij - R2- TB                          
Langhoornbijen                          
Gewone langhoornbij - R3 T                          
Maskerbijen                          
Gehoornde maskerbij                          
Gewone maskerbij- TB                          
Kleine tuinmaskerbij- TB                          
Poldermaskerbij- TB                          
Resedamaskerbij- TB                          
Tuinmaskerbij- TB                          
Metselbijen                          
Gouden slakkenhuisbij- R2                          
Kauwende metselbij - R3                          
Slangenkruidbij - R3 TB                          
Zwartgespoorde houtmetsb. R3                          
Sachembijen                          
Kattenkruidbij T                          
Zandbijen                          
Blauwe zandbij- T                          
Geelstaartklaverzandbij - R2                          
Heggenrankbij- T            
Knautiabij - R3
Texelse zandbij - R3 T  
Begin vliegperiode juni
Behangersbijen                          
Kustbehangersbij - R3                          
Lapse behangersbij                          
Zilveren fluitje - R2                          
Dikpootbijen                          
Klaverdikpoot - R2                          
Klokjesdikpoot- TB                          
Kegelbijen                          
Duinkegelbij - R2                          
Gewone kegelbij - R3 TB                          
Kleine harsbijen                          
Kleine harsbij                          
Klokjesbijen                          
Kleine klokjesbij - R2 TB                          
Maskerbijen                          
Brilmaskerbij                          
Kortsprietmaskerbij                          
Lookmaskerbij- TB                          
Rietmaskerbij - R2                          
Weidemaskerbij -TB                          
Pluimvoetbijen                          
Pluimvoetbij                          
Roetbijen                          
Grote roetbij                          
Kleine roetbij                          
Sachembijen                          
Andoornbij - R2 TB                          
Slobkousbijen                          
Gewone slobkousbij T                          
Tronkenbijen                          
Tronkenbij TB                          
Tubebijen                          
Geelgerande tubebij - R2 TB                          
Gewone tubebij - R2 TB                          
Viltbijen                          
Gewone viltbij                          
Wolbijen                          
Grote wolbij- TB                          
Zandbijen                          
Donkere zomerzandbij - R2                          
Zijdebijen                          
Donkere zijdebij                          
Duinzijdebij                          
Wormkruidbij- TB                          
Begin vliegperiode juli
Dikpootbijen                          
Ogentroostdikpoot - R                          
Kattenstaartbij- T                          
Viltbijen                          
Bonte viltbij                          
Heideviltbij                          
Wespbijen                          
Heidewespbij                          
Zandbijen                          
Heidezandbij - R2                          
Kruiskruidzandbij - R? T                          
Zilveren zandbij - R3                          
Begin vliegperiode augustus
Zijdebij                          
Heizijdebij                          
Schorzijdebij                          
Begin vliegperiode september
Zijdebijen                          
Klimopbij- T                          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Tekst & legenda
Bijenkalender per provincie  
Maart - April - Mei- Juni - Juli- Augustus - September
Gr Fr Dr Ov Gl Ut NH ZH Ze Nb L IJ W