Terug
Bijen in/bij bijenhotels
Behangersbijen
  Gewone behangersbij
  Grote bladsnijder
  Lapse behangersbij *
  Lathyrusbij *
  Tuinbladsnijder
Metselbijen
  Echiumbij *
  Blauwe metselbij
  Gehoornde metselbij*
  Kauwende metselbij *
  Rosse metselbij
Tronkenbijen
  Tronkenbij
Klokjesbijen
  Kleine klokjesbij
  Grote klokjesbij
Wolbijen
  Grote wolbij
Maskerbijen
  Kortsprietmaskerbij
  Gewone maskerbij
  Poldermaskerbij
  Weidemaskerbij
  Tuinmaskerbij
  Kleine tuinmaskerbij
  Lookmaskerbij
  Resedamaskerbij *
Sachembijen
  Andoornbij *
  Gewone sachembij
Zijdebijen
  Wormkruidbij
Koekoeksbijen
  Gewone kegelbij *
  Gewone viltbij *
  Bruine rouwbij *
  Gewone tubebij *
  Geelgerande tubebij