Legenda & Toelichting en bij bijenkalender per provincie
Naar aanleiding van veel contacten met van KNNV-Delfland (www.knnv.nl/afdelingDelfland) is deze webpagina tot stand gekomen. Lees meer
Van de namen die zwart zijn komt in Nederland meestal niet meer dan 1 soort voor of fotomateriaal ontbreekt.
Aantal locaties (hokken van 5x5 km) per provincie waar de soorten na 1990 zijn waargenomen. (voor de officiele status van voorkomen zie beschrijving)
Onder staande indeling is niet altijd exact. Vaak liggen de rode stippen op de grens van de provincies.
  1-5 hokken
  6-10 hokken
  11 of meer hokken
T Komt ook in tuinen voor: hoe algemener de soort des te groter de kans,
B Maakt ook gebruik van bijenhotels en andere bovengrondse nesthulp.
R Rodelijstsoort
  R1: gevoelig, R2: kwetsbaar, R3: bedreigd, R4: ernstig bedreigd.
In kleigebieden in de kustprvincies zijn veel bijensoorten beperkt tot de zandgronden en/of steden en dorpen
Afkortingen provincies
  Gr: Groningen NH: Noord-Holland
  Fr: Friesland ZH: Zuid-Holland
  Dr: Drenthe Z: Zeeland en inclusief Goeree overflakee
  Ov: Overijssel Nbr: Noord-Braband
  Gl: Gelderland L: Limburg
  U: Utrecht W: Waddeneilanden
-  
Deze bijenkalender geeft een selectie van wilde bijen per provincie. Alleen van de bijen waarvan fotomateriaal beschikbaar is, staan of komen op deze pagina. Dat zijn in ieder geval de meest algemene soorten en veel zeldzamere soorten. Geregeld zullen bijen worden toegevoegd.
Vaak is het niet goed mogelijk om een bij aan de hand van een foto te determineren of te herkennen. Het herkennen van het genus/geslacht is meestal eenvoudiger. Klik daarvoor op de geslachtsnamen die steeds in het meervoud staan vermeld.
Deze pagina wordt buiten het vliegseizoen minimaal 1 x per jaar geupdatet. De Waddeneilanden worden als aparte groep genoemd.