Terug
Nederlandse bijen
Behangersbijen
  Gewone behangersbij
  Grote bladsnijder
  Kustbehangersbij
  Lathyrusbij
  Tuinbladsnijder
  Zilveren fluitje
Bloedbijen
  Grote bloedbij
  Brede dwergbloedbij
  Pantserbloedbij
  Dikkopbloedbij
Ertsbijen
  Blauwe ertsbij
Dikpootbijen
  Kattenstaartbij
  Klaverdikpoot
  Klokjesdikpoot
  Ogentroostdikpoot
Groefbijen
  geslacht: Halictus
  Breedbandgroefbij
  Heidebronsgroefbij
  Parkbronsgroefbij
  Roodpotige groefbij
  gesl.:Lasioglossum
  Berijpte geurgroefbij
  Biggenkruidgroefbij
  Gew. geurgroefbij
  Gewone franjegroefbij
  Gewon.smaragdgr.bij
  Glanzende bandgr.bij
  Glanzende groefbij
  Ingesnoerde groefbij
  Langkopsmaragdgr.bij
  Matte bandgroefbij
  Slanke groefbij
  Zesvlekkige groefbij
Hommels
  4kleurige.koekoeksh.
  Aardhommel
  Akkerhommel
  Boomhommel
  Gele hommel
  Gewone koekoekshom.
  Grashommel
  Grote aardhommel
  Grote koekoekshom.
  Heidehommel
  Moshommel
  Steenhommel
  Tuinhommel
  2-kleurige koekoekshom.
  Veenhommel
  Veldhommel
  Weidehommel
  Wilgenhommel
  Zandhommel
Houtbijen
  Houtbij
Kegelbijen
  Duinkegelbij
  Gewone kelgelbij
Klokjesbijen
  Grote klokjesbij
  Kleine klokjesbij
  Ranonkelbij
Maskerbijen
  Brilmaskerbij
  Gehoornde maskerbij
  Gewone maskerbij
  Kleine tuinmaskerbij
  Kortsprietmaskerbij
  Lookmaskerbij
  Poldermaskerbij
  Resedamaskerbij
  Rietsigaarbij
  Rode maskerbij
  Tuinmaskerbij
  Weidemaskerbij
Metselbijen
  geslacht: Hoplitis
  Slangenkruidbij
  Geelgespoorde houtmetselbij
  Zwartgespoorde houtmetselbij
  geslacht: Osmia
  Blauwe metselbij
  Gehoornde metselbij
  Gouden slakkenhuisbij
  Kauwende metselbij
  Rosse metselbij
Langhoornbijen
Langhoornbij
  Sachembijen
  Andoornbij
  Gewone sachembij
  Kattenkruidbij
Pluimvoetbijen
  Pluimvoetbij
Roetbijen
  Roetbijen
Rouwbijen
  Rouwbijen
Slobkousbijen
  Slobkousbij
Tronkenbijen
  Tronkenbij *
Tubebijen
  Geelgerande tubebij
  Gewone tubebij
Viltbijen
  Bonte viltbij
  Gewone viltbij
  Heideviltbij
Wespbijen
  Achterlijf rood of
bruin-rood met gele of witgele vlekken
  Bleekvlekwespbij
  Geeltipje
  Geelschouder wespbij
  Gewone dubbeltand
  Gewone wespbij
  Gewone kleine wespb.
  Roodzwarte dub.tand
  Sierlijke wespbij
  Achterlijf zwart met
gele vlekken
  Donkere wespbij
  Geelzwarte wespbij
  Heidewespbij
  Kortsprietwespbij
  Roodharige wespbij
  Roodsprietwespbij
  Smalbandwespbij
Wolbijen
  Grote wolbij
  Kleine wolbij
Zandbijen
  Asbij
  Bosbesbij
  Bremzandbij
  Donkere zomerzandbij
  Erepijszandbij
  Fluitenkruidbij
  Geelstaartklaverzandb.
  Gewone dwergzandbij
  Goudpootzandbij
  Grasbij
  Grijze rimpelrug
  Grijze zandbij
  Heggenrankbij
  Heidezandbij
  Knautiabij
  Kruiskruidzandbij
  Meidoornzandbij
  Roodbuikje
  Roodgatje
  Texelse zandbij
  Tweekleurige zandbij
  Viltvlekzandbij
  Vosje
  Vroege zandbij
  Witbaardzandbij
  Witkopdwergzandbij
  Zwartbronzen zandbij
  Zwart-rosse zandbij
Zijdebijen
  Donkere zijdebij
  Duinzijdebij
  Grote zijdebij
  Heizijdebij
  Klimop zijdebij
  Schorzijdebij
  Wormkruidbij