Terug
Bijen in tuinen (uitgebreid)
Behangersbijen
  Gewone behangersbij
  Grote bladsnijder
  Lathyrusbij
  Tuinbladsnijder
Bloedbijen
  Brede dwergbloedbij
  Pantserbloedbij
  Dikkopbloedbij
Dikpootbijen
  Kattenstaartbij
  Klokjesdikpoot
Groefbijen
  geslacht: Halictus
  Breedbandgroefbij
  Parkbronsgroefbij
  Roodpotige groefbij
  geslacht: Lasioglossum
  Biggenkruidgroefbij
  Gewone geurgroefbij
  Gewone franjegroefbij
  Gewon.smaragdgr.bij
  Glanzende bandgr.bij
  Glanzende groefbij
  Langkopsmaragdgr.bij
  Zesvlekkige groefbij
Hommels
  Aardhommel
  Akkerhommel
  Boomhommel
  Gewone koekoeksh.
  Grote koekoekshom.
  Steenhommel
  Tuinhommel
  2-kleurigekoekoeksh.
  Weidehommel
Kegelbijen
  Gewone kegelbij
Klokjesbijen
  Grote klokjesbij
  Kleine klokjesbij
  Ranonkelbij
Maskerbijen
  Gehoornde maskerbij
  Gewone maskerbij
  Kleine tuinmaskerbij
  Lookmaskerbij
  Poldermaskerbij
  Resedamaskerbij
  Tuinmaskerbij
  Weidemaskerbij
Metselbijen
  geslacht: Hoplitis
  Slangenkruidbij
  geslacht: Osmia
  Blauwe metselbij
  Gehoornde metselbij
  Rosse metselbij
Pluimvoetbijen
  Pluimvoetbij
Sachembijen
  Andoornbij
  Gewone sachembij
  Kattenkruidbij
Slobkousbijen
  Slobkousbij
Tronkenbijen
  Tronkenbij
Tubebijen
  Geelgerande tubebij
  Gewone tubebij
Wespbijen
  Donkere wespbij
  Gewone wespbij
  Kortsprietwespbij
  Roodzwarte dub.tand
  Sierlijke wespbij
  Smalbandwespbij
Wolbijen
  Grote wolbij
Zandbijen
  Asbij
  Erepijszandbij
  Gewone dwergzandbij
  Goudpootzandbij
  Grasbij
  Grijze rimpelrug
  Kruiskruidzandbij
  Meidoornzandbij
  Roodgatje
  Texelse zandbij
  Tweekleurige zandbij
  Viltvlekzandbij
  Vosje
  Witbaardzandbij
  Witkopdwergzandbij
  Zwartbronzen zandbij
Zijdebijen
  Wormkruidbij