Terug
Bijen in tuinen (selectie)
Behangersbijen
  Gewone behangersbij
  Grote bladsnijder
  Tuinbladsnijder
Bloedbijen
  Dikkopbloedbij
Dikpootbijen
  Klokjesdikpoot
Groefbijen
  gelsacht: Halictus
  Parkbronsgroefbij
  Roodpotige groefbij
  geslacht:Lasioglossum
  Gewone franjegr.bij
  Gewon.smaragdgrfbij
  Glanzende bandgr.fbij
  Zesvlekkige groefbij
Hommels
  Aardhommel
  Akkerhommel
  Boomhommel
  Gewone koekoeksh.
  Steenhommel
  Tuinhommel
  Weidehommel
Klokjesbijen
  Grote klokjesbij
  Kleine klokjesbij
  Maskerbijen
  Gewone maskerbij
  Kleine tuinmaskerbij
  Tuinmaskerbij
  Weidemaskerbij
Metselbijen
  Blauwe metselbij
  Rosse metselbij
Sachembijen
  Gewone sachembij
Tubebijen
  Geelgerande tubebij
Wespbijen
  Gewone wespbij
Wolbijen
  Grote wolbij
Zandbijen
  Asbij
  Gewone dwergz.dbij
  Grasbij
  Grijze rimpelrug
  Meidoornzandbij
  Roodgatje
  Tweekleurige zandbij
  Viltvlekzandbij
  Vosje
  Witbaardzandbij
  Zwartbronzen zandbij
Zijdebijen
  Wormkruidbij